خرید باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

فروش 1050 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

تماس بگیرید

رهن و اجاره 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلادشت

تماس بگیرید

فروش 1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

پنج میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یازده میلیارد

فروش 1350 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هفت میلیارد و دویست

فروش 2000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

بیست و دو میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

هفده میلیارد

فروش 1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و نهصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلادشت

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

یک میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه دینار آباد

شش میلیارد

فروش 1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و دویست میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و صد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در ارسطو منطقه ارسطو

دو میلیارد و هفتصد میلیون