خرید باغ ویلا در دهکده فردیس (دهکده خانه) کرج

فروش 1350 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هفت میلیارد و دویست مشاهده جزئیات

فروش 780 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

شش میلیارد و نهصد میلیون مشاهده جزئیات

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد مشاهده جزئیات