خرید باغ ویلا در اسفند آباد اسفند آباد

فروش 500 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و دویست

فروش 1350 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 2800 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون