خرید باغ ویلا در فرخ آباد محمدشهر

فروش 1000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه فرخ آباد

800 میلیون الی 850

فروش 750 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه فرخ آباد

800 میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه فرخ آباد

پنج میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه فرخ آباد

پنج و نیم میلیارد