خرید باغ ویلا در فرارت شهریار

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

3 میلیارد