خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

کد ملک: 741 وضعیت: فعال
تصاویر باغ ویلا
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

750 متر باغ ویلا در شهرک ویلایی شهرک خانه

180 متر ویلای سه خواب 

انشعابات کامل 

استخر رو باز بهمراه تصفیه خانه 

درختان مثمر میوه 

موقعیت ملک جنوبی

ستد تک برگ 

حدود قیمت: شش میلیارد و پانصد میلیون

برخی از باغ ویلا های مشابه در فردیس کرج

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلای خانه (فردیس)

یازده میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

دوازده میلیارد و پانصد میلیون

خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

شش میلیارد و پانصد میلیون

فروش باغ ویلا در شهرک خانه (دهکده ویلایی فردیس)

نه میلیارد و هشتصد میلیون

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلایی فرئیس (دهکده ویلایی خانه )

سیزده میلیارد و دویست میلیون

خرید و فروش باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

سیزده میلیارد

باغ ویلای زیبا در دهکده خانه 1200 متری

پانزده میلیارد
استخر
درختان میوه
تعداد اتاق: 3

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است