خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

کد ملک: 741

750 متر باغ ویلا در شهرک ویلایی شهرک خانه

180 متر ویلای سه خواب 

انشعابات کامل 

استخر رو باز بهمراه تصفیه خانه 

درختان مثمر میوه 

موقعیت ملک جنوبی

ستد تک برگ 

حدود قیمت: پنج میلیارد و هشتصد میلیون

خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه
خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

برخی از باغ ویلا های مشابه در فردیس کرج

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلای خانه (فردیس)

یازده میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

دوازده میلیارد و پانصد میلیون

خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

باغ ویلای زیبا در دهکده خانه 1200 متری

پانزده میلیارد

خرید و فروش باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

هشت میلیارد و هشتصد میلیون

750 متر باغ ویلای رویایی در دهکده فردیس

دوازده میلیارد

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلایی فرئیس (دهکده ویلایی خانه )

سیزده میلیارد و دویست میلیون

فروش باغ ویلا در شهرک خانه (دهکده ویلایی فردیس)

هشت میلیارد و هفتصد میلیون
استخر
درختان میوه
تعداد اتاق: 3

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است