1500 متر باغ ویلا در ملارد

کد ملک: 631

1500 متر باغ ویلا در ملارد محدوده ویلا دشت 

70 متر بنای بازسازی شده با نقشه هوایی قدیمی

محوطه باغ شامل:

30 متر سرایداری و نگهبانی

انشعابات قانونی و کامل 

استخر رو باز با تاسیسات 

محوطه سازی زیبا و نورپردازی باغ ویلا در شب

درختان مثمر میوه 

سند 6 دانگ 

حدود قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد

برخی از باغ ویلا های مشابه در ویلادشت ملارد

فروش باغ ویلا در ویلادشت ملارد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد

یک میلیارد و ششصد میلیون

خرید و فروش باغ ویلا در ویلا دشت

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش باغ ویلای در ویلادشت ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون
نگهبانی
استخر
نورپردازی
آب
برق
گاز
محوطه سازی
درختان میوه
تعداد اتاق: 1

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است