1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس

کد ملک: 524 وضعیت: فروخته شد
تصاویر باغ ویلا
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس

1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس

این باغ ویلا دارای 300 متر بنای بازسازی شده کامل

سه خواب مستر

استخر رو بار با تاسیسات کامل و چهار فصل

محوطه سازی زیبا و شکیل

الاچیق در فضای باغ ویلا با ویوی کامل باغ

نور پردازی زیبا در شب

پایان کار شهرداری 

سند شش دانگ

انشعابات فول و کامل 

انواع درختان مثمر میوه

حدود قیمت: 4/500 میلیارد

برخی از باغ ویلا های مشابه در فردیس کرج

فروش باغ ویلا در شهرک خانه (دهکده ویلایی فردیس)

نه میلیارد و هشتصد میلیون

خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

شش میلیارد و پانصد میلیون

خرید و فروش باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

نه میلیارد و پانصد میلیون

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلایی فرئیس (دهکده ویلایی خانه )

سیزده میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

دوازده میلیارد و پانصد میلیون

باغ ویلای زیبا در دهکده خانه 1200 متری

پانزده میلیارد

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلای خانه (فردیس)

یازده میلیارد
استخر
تعداد اتاق: 3

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است