1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس

کد ملک: 524 فروخته شد

1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس

این باغ ویلا دارای 300 متر بنای بازسازی شده کامل

سه خواب مستر

استخر رو بار با تاسیسات کامل و چهار فصل

محوطه سازی زیبا و شکیل

الاچیق در فضای باغ ویلا با ویوی کامل باغ

نور پردازی زیبا در شب

پایان کار شهرداری 

سند شش دانگ

انشعابات فول و کامل 

انواع درختان مثمر میوه

حدود قیمت: 4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس
1200 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی فردیس

برخی از باغ ویلا های مشابه در فردیس کرج

1200 متر باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

دوازده میلیارد و پانصد میلیون

باغ ویلای زیبا در دهکده خانه 1200 متری

پانزده میلیارد

750 متر باغ ویلای رویایی در دهکده فردیس

دوازده میلیارد

خرید و فرو ش باغ ویلا در شهرک خانه

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلایی فرئیس (دهکده ویلایی خانه )

سیزده میلیارد و دویست میلیون

فروش باغ ویلا در شهرک خانه (دهکده ویلایی فردیس)

هشت میلیارد و هفتصد میلیون

خرید و فروش باغ ویلا در دهکده ویلای خانه (فردیس)

یازده میلیارد

خرید و فروش باغ ویلا در شهرک خانه (فردیس)

هشت میلیارد و هشتصد میلیون
استخر
تعداد اتاق: 3

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است