2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر

کد ملک: 398 فروخته شد

2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر

این باغ ویلا دارای 320 متر بنا

استخر رو باز

بارکینگ مسقف

درختان فاخر 

سند 6 دانگ

داخل شهرک زیبادشت

انشعابات فول

زمین تنیس

 

حدود قیمت: 2/250 الی 2/500

2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر
2060 متر باغ ویلا در منطقه زیبادشت محمدشهر

برخی از باغ ویلا های مشابه در زیبادشت محمدشهر

فروش باغ ویلا ی زیبا در زیبادشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر عمارت زیبا در زیبادشت

سیزده میلیارد

عمارت زیبای 2500 متریدر محمدشهر

ده میلیارد

2500 متر باغ ویلا با عمارت زیبا در محمدشهر

بیست و دومیلیارد

2030 متر باغ ویلا در زیبادشت محمدشهر

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در زیبادشت

سه میلیارد و دویست

4100 متر باغ ویلای زیبا در زیبادشت

هجده میلیارد

3000 متر باغ ویلای رویایی در محمدشهر

پانزده میلیارد
تعداد اتاق: 3

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است