5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار

کد ملک: 200 وضعیت: فروخته شد
تصاویر باغ ویلا
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار
5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار

5000 متر باغ ویلا

100 متر بنا

50 متر بر کمربندی عباس پور

محوطه سازی شده

سند شش دانگ

اشعابات (آب – برق)

مناسب جهت باغ تالار – رستوران سنتی

حدود قیمت: 1/500 الی 1/700 میلیارد

برخی از باغ ویلا های مشابه در وائین شهریار

2500 متر باغ ویلا در وائین شهریار

هفت و نیم میلیارد
آب
برق
محوطه سازی
تعداد اتاق: 1

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است