1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار

کد ملک: 196 وضعیت: فروخته شد
تصاویر باغ ویلا
1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار

1150 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار

100 متر بنا

استخر  محوطه سازی شده

تک خواب ، سند شش دانگ 

محدوده باغ ویلا

پایان کار شهرداری

حدود قیمت: 550 الی 600 میلیون

برخی از باغ ویلا های مشابه در فردوسیه شهریار

فروش1000 متر باغ ویلافردوسیه

سه میلیارد وپانصد میلیون

فروش باغ ویلا در فردوسیه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش باغ ویلای لوکس در فردوسیه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون
استخر
محوطه سازی
تعداد اتاق: 1

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است