درباره شهرستان ملارد

شهرستان ملارد با مساحت ۹۶۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر یکی از پانزده شهرستان استان تهران است . دارای دو بخش مرکزی و صفادشت می باشد که در غرب استان تهران واقع شده است . شهرستان ملارد از غرب و شمال با استان البرز ، از جنوب با شهرستان رباط کریم و شهرستان ساوه و از شرق با شهرستان شهریار مرز مشترک دارد . فاصله شهرستان ملارد تا مرکز استان ۵۰ کیلومتر است. تا سال ۱۳۸۸ شهرستان ملارد در تقسیمات کشوری یکی از بخشهای شهرستان شهریار محسوب میشد تااینکه براساس مصوبه شماره ۱۹۰۹۴/ت۴۱۸۳۶ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۸ هیئت محترم دولت و ابلاغیه شماره ۱۷۶۹۴۹/۶۱۱ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۸ استانداری تهران ، با انتزاع از شهرستان شهریار به شهرستانی مستقل ارتقاء یافت. این شهرستان دو بخش مرکزی و صفادشت ، دو شبراساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن درسال ۱۳۹۰ ، جمعیت شهرستان ملارد ۳۷۹۳۱۱ نفر اعلام گردید . باتوجه به نرخ بالای رشد جمعیت اعم از زاد و ولد و مهاجرپذیری و همچنین رشد ۷ درصدی جمعیت از سوی مرکز آمار ، پیش بینی می شود جمعیت شهرستان ملارد در پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۰۰ هزارنفر باشد .هر ملارد و صفادشت ، یک دهستان بنام اخترآبادو ۵۹روستا دارد