400 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

کد ملک: 267 فروخته شد

400 متر باغ ویلا در کردزار

50 متر ویلا

دارای انشعابات ( آب – برق)

محوطه سازی شده

20 متر سرایدارِی

حدود قیمت: 300 میلیون

400 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
400 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
400 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
400 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

برخی از باغ ویلا های مشابه در کردزار شهریار

باغ ویلای زیبا و مدرن در دهکده ویلایی کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش باغ ویلای نقلی در کردزار شهریار

یک میلیارد و سیصد میلیون

٨٠٠ متر باغ ويلا لوکس در دهکده ویلایی کردزار

سه میلیارد

فروش باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد
فروش باغ ویلا 960 متری در کردزار شهریار دو میلیارد و دویست میلیون

فروش باغ ویلای نقلی در شهریار

نهصد میلیون

این ملک ویدئو ندارد

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است