5000 متر باغ ویلا در وائین شهریار

کد ملک: 200 فروخته شد

5000 متر باغ ویلا

100 متر بنا

50 متر بر کمربندی عباس پور

محوطه سازی شده

سند شش دانگ

اشعابات (آب – برق)

مناسب جهت باغ تالار – رستوران سنتی

حدود قیمت: 1/500 الی 1/700 میلیارد

فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
فروش باغ ویلا 5000 متری در وائین
باغ ویلا در شهریار منطقه وائین
تعداد اتاق: 1

این ملک ویدئو ندارد

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است