500 متر باغ ویلا در زیبادشت

کد ملک: 194 فروخته شد

500 متر باغ ویلا

130 متر بنا اکازیون

محوطه سازی شیک

استخر، داخل مجموعه

سند شش دانگ

پایانکار شهرداری

انشعابات کامل

حدود قیمت: 650 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت
500 متر باغ ویلا در زیبادشت

برخی از باغ ویلا های مشابه در صفادشت صفادشت

2400 متر باغ ویلا (باغ بهشت) در صفادشت

پنج میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت شهریار

1/700 الی 1/800 میلیارد

فروش 2000 متری در داخل مجموعه ویلایی

پنج میلیارد

فروش باغ ویلا در شهر صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

1100 متر باغ ویلا فروشی در صفادشت

یک میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهرک نگارستان صفادشت

یک میلیارد و نهصد میلیون
استخر
آب
برق
گاز
محوطه سازی
تعداد اتاق: 2

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است