930 باغ ویلا در کردزار شهریار

کد ملک: 126 فروخته شد

باغ ویلا در شهریار

930 باغ ویلا در کردزار شهریار

65  متر بنای نوساز در مجتمع ویلایی 15 واحدی

دارای انشعابات اب برق ، محوطه سازی شده

سند کپی از سند مادر و مشایی با قیمت مناسب

حدود قیمت: 300 الی 330 میلیون

فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار
فروش باغ ویلا 930 متری در کردزار
باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

این ملک ویدئو ندارد

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است