930 باغ ویلا در کردزار شهریار

کد ملک: 126 فروخته شد

باغ ویلا در شهریار

930 باغ ویلا در کردزار شهریار

65  متر بنای نوساز در مجتمع ویلایی 15 واحدی

دارای انشعابات اب برق ، محوطه سازی شده

سند کپی از سند مادر و مشایی با قیمت مناسب

حدود قیمت: 300 الی 330 میلیون

930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار
930 باغ ویلا در کردزار شهریار

برخی از باغ ویلا های مشابه در کردزار شهریار

فروش باغ ویلا 960 متری در کردزار شهریار دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متری در دهکده ویلایی کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در دهکده ویلای کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش باغویلا در دهکده ویلای کردزار شهریار

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش باغ ویلای نقلی در کردزار شهریار

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش باغ ویلای نقلی در دهکده ویلای کردزار

دو میلیارد

فروش باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

این ملک ویدئو ندارد

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است