رشد قیمت مسکن از شهریور ماه

بیت الله ستاری کارشناس مسکن در جواب به این سوال که آیا قیمت مسکن در وضعیت کنونی در حباب قرار دارد یا واقعی است؟ پاسخ می دهد که پیش بینی این بود که قیمت مسکن پس از چند سال رکود در اوخر سال ۹۵ زیاد شود؛ اما زیاد شدن قیمت به تاخیر افتاد و از شهریور سال ۹۶ قیمت ها زیاد شد و در فصل زمستان با زیاد شدن قیمت دلار، در بازار مسکن جهش قیمت اتفاق افتاد.

بنابر سخنان ستاری، رشد قیمت مسکن طبق لزوم ادامه دارد و در شهریور ماه زیاد شدن مجدد قیمت ها حتمی است، مگر این که برای آن چاره ای اندیشیده شود و اگر برای آن تدبیری نشود، بازار مسکن مجددا به رکود می رسد. چاره ی جلوگیری از زیاد شدن قیمت مسکن برنامه ای مثل زیاد شدن تولید است؛ یعنی ما باید آن قدر تولید کنیم که با تقاضا سر به سر شود.

بیت الله ستاری اضافه کرد: عوامل سیاسی و وضعیت اقتصادی بر قیمت ها در بازار مسکن تاثیر دارد و در صورت تنش های سیاسی انتظار برای ثبات قیمت مسکن بیهوده است.

آینده نامطمئن:
فردین یزدانی مجری تدوین طرح جامه مسکن هم کند شدن روند معامه های مسکن در اسفند و فروردین را به علت زیاد شدن قیمت ها بیان می کند و می گوید قیمت ها در آینده قابل پیش بینی نیست، چون بازار مسکن وابسته به تصمیم گیری های سیاسی است و وضعیت کلان اقتصادی پر نوسان آن را تشدید می کند. یزدانی اشاره می کند که حبابی بزرگ تر در انتظار بازار مسکن است و آینده بازار مسکن با توجه به افزایش روزانه قیمت نامطمئن است، از طرف دیگر هم عوامل سیاسی باعث شده انتظارات ذهنی در بین فروشندگان شکل گرفته و آن ها از معاملات از ترس از دست رفتن ملک با قیمت غیر واقعی واهمه دارند. یزدانی هم مثل بسیاری از فعالان اقتصادی عقیده دارد اگر شرایط در بازار مسکن تغییر نکند، زیاد شدن قیمت ها در ماه های آتی شدیدتر خواهد بود.