اخذ ۵درصد حق نظارت از مردم بدون ارائه شناسنامه فنی غیرقانونی است

مصطفی مهردادفر معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: ۵ درصدی که نظام مهندسی به عنوان حق نظارت از مردم دریافت می‌کند، دریافتی برای ارجاع کار است ما باید براساس قانون و مقررات کار کنیم سوال این است که منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی را قانون مشخص کرده حال این ۵ درصد حق طراحی با دستور وزیر راه دیگر نباید از مردم دریافت شود پس دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی شود چه معنایی دارد؟

او ادامه داد: نظام مهندسی ۵ درصد را از مردم می گیرد که این دریافتی، غیرقانونی است درحالیکه این مبلغ باید از شناسنامه فنی ملکی دریافت شود که متاسفانه از همه مالکان گرفته می شود.

مهردادفر افزود: شهرداری یکسری مبالغ را برای خود و بخش دیگری را برای سازمان های ذی ربط می گیرد؛ وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را بکار گرفته است تا جلوی خلاف های قانونی را بگیرد.

او افزود: ارجاع نظارت گاهی در شهرداری به اشکال مختلف صورت می گیرد که متاسفانه این نتیجه نبودن وحدت رویه در نظام مهندسی است.

معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: نظارت عالی با ماست متاسفانه گروه کوچکی اراده خود را به جامعه مهندسی تحمیل می کنند و عملا به دنبال تامین منافع خود هستند حال زمانی که وزارت راه جلوی آنها را می گیرد در کمال تعجب مقاومت می کنند. در حقیقت مرجع اختلاف بین دو وزات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.