تعاریف تراس و بالکن

ایوان:

یکی از بخش های مهم در معماری، ایوان می باشد که در خانه های سنتی و بناهای تاریخی بیشتر دیده می شود. فضاهای زیادی هم معنا با ایوان می باشند که نوع بدون سقف آن را گاهی مهتاب نشین و گاهی بهار خواب نام گذاری کرده اند.در واقع ایوان فضای انتقالی بین عوامل زمینی و زمانی می باشد. در زبان فارسی ایوان به معنای پیشتگاه اتاق می باشد و از نظر معماری به بخشی گفته می شود که دارای سقف می باشد و یک طرف آن از جلو باز است و رو به محوطه حیاط می باشد.همچنین ریشه ی پیدایش آن به دوره ی اشکانیان باز می گردد. نشان دهنده ی فضاهای نیم باز معماری اقلیم گرم و خشک است و در فصل تابستان یکی از فضاهای اصلی خانه ها  و حتی باغ ویلا ها می باشد.

بالکن:

بالکن یکی از فضاهای مهم در آپارتمان ها می باشد که مساحت آن با مساحت آپارتمان و بنا حساب می شود. در زبان فارسی به معنای ایوانک می باشد. بالکن ها دارای سقف می باشند و حداقل یک طرف رو به فضای بیرونی دارند، گاهی بالکن ها دو طرف و گاهی سه طرف باز رو به فضای مجاور دارند. در این فضا قسمت های بسته فضا شامل نرده، نیم دیواره و یا ترکیب این دو با دیوار می باشد.

تمام باغ ویلاهای محمدشهر و باغ ویلاهای شهریار که در سایت املاک سها به فروش می رسد دارای تراسها و بالکن هایی می باشند که به صورت شاه نشینی طراحی شده اند، که مورد استقبال بسیاری از خریداران قرار گرفته است.

تراس:

تراس در زبان فارسی به معنای بهار خواب می باشد و از نگاه معماری به فضای ملحق شده به آپارتمان می گویند.سقف ندارد و جز اشتراکی ها می باشد در نتیجه مساحت تراس ها در محاسبه ی مساحت آپارتمان ها دخالتی ندارد. به طور کلی تراس، ایوان و بالکن فضاهای مسکونی را بالاتر از فضای بیرون قرار می دهند  تا افراد بتوانند از زیبایی های حیاط خود بهره و لذت ببرند. 

رواق:

فضایی که بر سقف و ستون شامل و حداقل در یک طرف مسدود می باشد و افراد را از تابش مستقیم آفتاب و بارش حفاظت می کند و در مناطقی که شدت نور  خورشید زیاد باشد نور ملایمی را به داخل عبور می دهد و در این صورت روشنایی از طریق غیرمستقیم خواهیم داشت.

فضای رواق در معماری در مجموع  یکی از کنترل کننده های نور در فضاهای معماری می باشد. این فضا جز عناصر سنتی معماری ایرانی می باشد که بیشترین استفاده را در مساجد و مکان های مذهبی داشته است.