سمپاشی درختان باغ ویلا

سمپاشی درختان باغ ویلا:

 دسته های معرفی شده به محصولات و درختان آسیب زیادی واردی می کنند از جمله: علف های هرز،طوفان و باد، کمبود مواد غذایی، آفت ها مانند حشرات، و بیماری ها مانند قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها، موجودات زنده

معرفی سموم و اثرات آنها بر روی آفات:

سم های شیمیایی بر اساس خسارات زیادی که وارد می کنند به چند دسته تقسیم می شوند از جمله: حلزون کش ها، نماتدکش ها، موش کش ها، علفکش ها، قارچ کش ها،حشره کش ها

دسته بندی سموم بر اساس نحوه تاثیرگذاری:

سموم میکروبی، سموم نفوذی، سموم تماسی، سموم سیستمسک، ترکیبات سوزانده و مسموم کننده

نکات سم پاشی:

هنگامی که به وسیله حشره کش ها عمل سم پاشی را انجام می دهید ، سم ها به صورت ذرات وارد خاک هم می شوند یا با جریان هوا به اتمسفر هم ملحق می شوند و مقدار ناچیزی از سم بر روی گیاهان ودرختان می نشیند . بنابراین باید توجه کنیم که استفاده بیش از حد از سموم و حشره کش ها سبب سمی شدن هوا اطراف می شود در این صورت تنفس در این هوای سمی به مرور تاثیر مخرب خود را بر انسان میگذارد .
نکته دیگر در خصوص بسته های سموم این است که غلظت نوشته شده بر روی آن ها همیشه دلیل بر میزان لازم برای از بین بردن آفات نیست و میتوان با رقیق کردن سم علاوه بر تأثیر به سزای آن بر آفت ها خطر مسمومیت های انسانی را هم کاهش داد . 
نکته حائز اهمیت در خصوص سم پاشی در باغ ویلا این است که هنگام انجام این عمل حتما از عینک ها و ماسک های محافظ استفاده شود و از کشیدن سیگار پرهیز شود .
اگر هنگام سم پاشی ، سم بر روی چشم یا دهان ریخت ، محل مورد نظر را به مدت 10 الی 15 دقیقه با آب بشویید و حتما به پزشک مراجعه کنید .