اصول درختکاری

 عوامل موثر در درختکاری

درختکاری یکی از مهمترین راه های محوطه سازی در باغ ویلاست برای درختکاری اصولی در باغ ویلا رعایت موارد زیر الزامی است.


هوا و اقلیم:


برای درختکاری لازم است تا شرایط آب و هوایی از لحاظ محل ،انتخاب شده برای احداث باغ از نظر دامنه یا دشت،آب و هوای محلی،اوضاع سرمای بهاری،جهت و میزان باد در منطقه،میزان بارش برف و حداکثر و حداقل دمای منطقه در زمستان و تابستان را بررسی کرد و بعد اقدام به احداث باغ کرد.


عوامل اقلیمی موثر در احداث باغ

درجه حرارت:


درجه حرارت از نکاتی است که باید در انتخاب محل و زمین مد نظر به آن دقت کرد چرا که بعد از کاشت نهال کنترل درجه حرارت از دست انسان خارج می شود.راه اصولی این است که آماری از میانگین میزان بارش و دماها را از منطقه ی مد نظر به دست آوریم.

انتخاب زمین:


برای انتخاب زمین مناسب جهت درختکاری لازم است نوع خاک توسط آزمایشات خاک شناسی بررسی شود چرا که خاک مناسب یکی از مهم ترین عوامل رشد درست و اصولی درختان است.همچنین در کنار نوع خاک میزان شیب و جهت آن،اندازه بالا بودن سطح آب های زیرزمینی نیز از نکاتی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.


آب کافی و مناسب:


آب کافی برای درختان متفاوت قطعا متغیر خواهد بود چرا که هریک از درختان میوه به میزان خاصی آب نیازمند هستند.بهتر است که آب مصرفی درختان از آب های زیرزمینی و یا آب رودخانه تامین شود.


عملیات تهیه زمین:


بعد از انتخاب زمین مناسب باید به مسطح سازی زمین اقدام کرد.برطرف کردن شیب ها و ناهمواری جزئی زمین برای تاثیر بیشتر آبیاری و یا بارندگی زمین انجام می شود.


زمان کاشت درختان:


زمان کاشت درختان  در باغ ویلا با توجه به موقعیت اقلیمی در مناطق مختلف متفاوت می باشد.اما در حالت کلی زمان استراحت گیاه بهترین زمان برای تغییر مکان می باشد.


فاصله درختان:


نیاز به نور آفتاب و همچنین گرمای آن برای افزایش دما،مواد مغذی لازم که درخت از خاک می گیرد  از عواملی هستند که باید برای برقرار آن ها فاصله مورد نظر درختان از یکدیگر حفظ شود.


نحوه ی کاشت درخت:


گونیا گردن زمین،گود برداری،آماده کردن چاله های غرص نهال و غرص نهال ، اقداماتی هستند که باید قبل از کاشت نهال صورت بگیرند.همچنین هرس اولیه بعد از کاشت نهال نیز از الزامات کاشت درخت است که تاثیر مثبتی بر رشد و نمو درخت دارد.


داشت یا نگهداری از باغ احداث شده:


هر درختی بعد از کاشت نیازمند اقداماتی برای  رشد درست و اصولی می باشد این اقدامات عبارتند از آبیاری ، کود دهی ، هرس ، گرده افشانی ، تنک کردن ، کنترل آفات و بیماری ها که با انجام اقدامات گفته شده به نتیجه مطلوبی خواهید رسید.