نگه داری باغ و باغچه در زمستان

 باغ و باغچه 

شرایط آب و هوایی در فصول مختلف ایجاب می کند که در نگه داری و مراقبت از گیاهان چون درختان و چمن و گل ها عملیات به خصوصی با توجه به دمای هوا ، جهت بهبود رشد و کاشت ونگهداری انجام داد . در ادامه چند نکته در این باره برایتان ذکر خواهیم کرد .

هرس و کاشت نهال در زمستان :


 از عملیات مربوط به فصل زمستان میتوان به  هرس و کاشت نهال در باغ و باغچه و  باغ ویلا اشاره کرد چرا که با توجه به این فصل سرد گیاهان به خواب زمستانی رفته و از کاهش رشد برخوردارند . 
هرس درختان در فصل زمستان بیشتر به منظور رفع مشکلات اعم از برخورد درختان به سیم های برق و فرم دهی به درختان و قطع شاخه های خشک صورت می گیرد . از دیگر مزایای هرس زمستانه ، کاهش ارتفاع ساقه نسبت به ریشه است که باعث میشود جوانه ها در فصل بهار خودنمایی کنند و شاخه های جدید رشد کنند .

محافظت از گیاهان در زمستان :

1 ـ برف روبی از درختان 

پس از پایان بارش برف با امکاناتی چون وسایل مکانیکی یا چوب های بلند اقدام به برف روبی از درختان و درختچه ها میکنیم تا از احتمال شکستی و آسیب دیدن شاخه ها جلوگیری کنیم . با تراکم برف بر درختانی چون کاج ، اقاقیای چتری ، نارون چتری و ... شاخه ها تجمل سنگینی را ندارند و آسیب می بینند .

2 ـ نگهداری از چمن در فصل زمستان 
هوای سرد و یخبندان معمولا موجب انبساط خاک می شود و ترک هایی را ایجاد میکند که برای از بین بردن این مسئله از غلطک استفاده میکنند و عملیات بیل زنی در این فصل در رشد چمن بسیار مؤثر است . آخرین نکته در این خصوص پخش کود حیوانی بر سطح چمن است .

کاشت و جابجایی درخت ودرختچه :

بهترین فصل برای کاشت و جابجایی درختان و درختچه زمستان است چراکه درختان در این فصل به خواب زمستانی رفته و همچنین در این فصل زمین از رطوبت و نرمی بیشتری برخوردار است.