گیاهان آپارتمانی مقاوم

زندگی آپارتمانی در شهر های مدرن موجب شده است تا افراد کمی از باغچه های حیاط خانه های ویلایی بهره مند شوند.اما گیاهان آپارتمانی میتوانند تا حدودی فضای خانه را مطبوع کنند. برخی افراد از نگهداری گیاهان ترس دارند و یا فکر می کنند زنده نگه داشتن و رسیدگی به این موجودات کار دشواری است که آنها از پسش بر نمی آیند. این گیاهان آپارتمانی مقاوم در صورت نادیده گرفته شدن و رسیدگی کم مقاومت نشان داده و همچنان سبز بودن خود را حفظ می کنند.گیاهان عنوان شده جز مقاوم ترین گیاهان آپارتمانی به شمار میروند.

ساکولنت ها

این گیاهان چرمی با شکل های هندسی متنوع، کاملا مقاوم هستند. ساکولنت ها به دلیل فرم های متنوع و طیف رنگی سبز تا بنفش خود، جذابیت زیادی دارند. برگ های گوشتی ساکولنت ها آب را در خود ذخیره می کند و به همین دلیل به آبیاری هفتگی نیاز دارند. برای آبیاری این گیاهان گوشتی سطح خاک باید خشک شود. تنوع گیاهان گوشتی و ساکولنت ها زیاد است و ار انواع تیغ دار تا سطح صاف متنوع هستند ولی اکثرا از نور خورشید و هوای خشک لذت می برند.

گیاهان آپارتمانی مقاوم

نخل دم اسبی

گیاهی به نام نخل دم اسبی در آب و هوای خشک استفاده می شود و تنه آن قادر است آب را ذخیره کند. با این وجود گیاه خود را زمانی که 5 سانتیمتر از خاک رویی آن خشک شده است، آبیاری کنید تا سرزنده تر شده و رشد بهتری داشته باشد. نوز متوسط برای نخل دم اسبی بهترین است.

زاموفیلیا

گیاه آپارتمانی زی زی یا زاموفیلیا دارای ساقه های بلند و برگ هایی به رنگ سبز تیره و صیقلی هستند. برگ ها دوست دارند به تنهایی روی ساقه دیده شوند و فاصله میان برگی زیادی داشته باشند. با وجود اینکه نیازمند نور متوسط هستند، ولی می توانند نور کم را تحمل کنند و به همین دلیل اغلب جزو گیاهانی هستند که برای فضای اداری انتخاب می شوند. به گفته یکی از کارشناسان گیاهی زاموفیلیا ترجیح می دهد در فضای خشک نگهداری شود و اینگونه به نظر برسد که در شرایط سخت در حال رشد است!