4 روش برای استفاده از برگ های پاییزی

ریزش برگ درختان ، یکی از نشانه های فصل پاییز است . عده ای از مالکین خانه ها و باغ ویلا ها این برگ ها را جمع آوری میکنند و سپس دور میریزند . در صورتی که همین برگ ها میتوانند بسیار برای محوطه باغ یا خانه مناسب باشند و عوض اینکه هزینه زیادی بابت کود و تغذیه گیاهان و درختان بپردازید میتوانید از این برگ های مجانی استفاده کنید .

برگ های خشک و زرد برای وارد کردن مواد مغذی ، مانند فسفر و پتاسیم ، به خاک بسیار موثر هستند ، خاصیت باکتریایی خاک را افزایش میدهند ، ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش میدهند و ساختار زمین کشت شده را بهبود میبخشند .

برگهای پاییزی را با چمن قاطی کنید

اگر در محوطه باغ ویلا و یا حیاط خانه چمن دارید ، زمانی که چمن ها را میزنید ، آنها را دور نریزید. بلکه همراه با برگ های خشک خرد شده ، آنها را در خاک قرار بدهید . چمن حاوی نیتروژن و برگ ها هم حاوی کربن هستند . این دو ماده در کنار هم میتوانند نقش کود را برای خاک باغ و یا حیاط شما داشته باشند و شما را از نیاز به خرید کود بی نیاز میکنند .

برگ ها را در بستر کاشت سبزیجات قرار بدهید 

برگ های خرد شده را در بستر تخت کاشت سبزیجات قرار دهید . تا در دوران زمستان تجزیه شوند و در بهار آماده برای کاشت سبزیجات باشند .

اجازه بدهید کپک بزنند

برگ های مرطوب و خیس  را در مخزن و یا چاله ای در زمین ، جایی که در معرض باد و یا مسیر رفت و آمد نباشند ، قرار بدهید .اتفاقی که می افتد این است که این برگ ها شروع به کپک زدن و تجزیه شدن میکنند و تا آخر زمستان تبدیل به ماده ای غنی ، سیاه و مشابه خاک میشوند که این ماده کود بسیار قوی برای گیاهان است . چندین بار هم زدن و جا به جا کردن برگ ها میتواند پروسه کود شدن را سرعت ببخشد.

تبدیل برگ خشک شده به کود

پتویی از برگ ها درست کنید

این برگهای پاییزی میتوانند نقش محافظی برای گلدان ها در فصل زمستان داشته باشند .در زمستان گلدان هایی که در فضای باز قرار میدهید را در یک گوشه مسقف از دیوار خانه جمع کنید و این برگ ها را زیر ، بین و روی آنها قرار بدهید . با این روش این گیاهان گلدانی به خوبی فصل زمستان را میگذرانند و از بین نمیروند .