پرورش و نگهداری کاکتوس

کاکتوس ها گونه های متفاوتی از گیاهان هستند که از مقاومت بالایی نسبت به دیگر گیاهان برخوردار هستند.البته به دلیل جا افتادن این تفکر در جامعه بعضی اوقات کاکتوس ها در اثر آبیاری ناکافی یا نگهداری نادرست چروکیده می شوند.در این مقاله به نحوه درست پرورش و نگهداری کاکتوس در باغ ها و منزل را به طور اصولی خواهیم پرداخت.

نحوه نگهداری از کاکتوس

نیاز حیاتی به نور خورشید

نور مستقیم خورشید مهم ترین نیاز کاکتوس است.برای حفظ آنها در شرایط مناسب، احتیاج است که یک فضای روشنایی فراهم آورید، که بتواند نور مستقیم خورشید را دریافت کنداگر قصد نگهداری کاکتوس در خانه را دارید حتما پشت پنجره ای با نور مستقیم آفتاب قرار دهید.

آبرسانی

بر خلاف تصور همه آبرسانی در کاکتوس بسیار اهمیت دارد.آبرسانی به کاکتوس را مانند باقی گیاهان جدی بگیرید.

استفاده از گلدان های کم عمق

برای کاشت کاکتوس بهتر است از گلدان های کم عمق استفاده کنید.ریشه های کاکتوس ،کاملا سطحی هستند و احتیاج به عمق زیادی برای حفظ خود ندارند گلدان کم عمق بهترین گزینه است، زیرا آب درون آن ،جمع نمی شود.

پرورش کاکتوس

خطرات میانگین

کاکتوس ها ،درآنچه که درمورد آبیاری انجام می شود، مانند دیگر گیاهان معمولی نیستند اگرچه این موضوع، بدین معنا نیست که آنها را در مدت طولانی بدون آب رها کنید ، ضروری است، که آنها را به روش متوسطی آب دهیم تا زمانی که، خاکشان مجددا خشک شود.

فاصله بین گیاهان

در هنگام کاشت کاکتوس فاصله ها را در نظر بگیرند.یکی از رایج ترین اشتباهات ،هنگام کاشت آنها در خاک این است که آنها را بسیار نزدیک به هم میکارند اگر چه رشد آنها آهسته است و برخی از آنها، فضای زیادی نیاز دارند، بهتر است آنها رابا فاصله ی مشخصی از هم بکارید.

روش پرورش کاکتوس ها

در نظر داشته باشید که برای کاشت کاکتوس لازم است که ترکیب خاکی کاکتوس ها، باید شنی رسی و درصد بیشتری از شن یا سنگریزه باشد. نظم در آبیاری گیاهان بسیار حائز اهمیت است.کاکتوس ها بیش از گیاهان معمول نیاز به آبیاری منظم دارند و بسته به سرعت رشد و فصل، تعداد و فواصل آبیاری تنظیم می شود.در برخی از کاکتوس ها که روند گل دهی سالانه دارند بذر سیاه رنگ کوچک تولید می کنند. بعضی دیگر از کاکتوس ها نظیر زیئو کاکتوس که گل های بسیار کم دوامی دارند و تولید بذر کمتری می کنند.