ساخت آبشار مصنوعی در محوطه باغ ویلا

هدف از خرید یا ساخت باغ ویلا در بیشتر مردم ایجاد فضا یا محوطه ای طبیعی در کنار منزل مسکونی است. برای ساخت این فضای طبیعی لازم است نمادی از عناصر طبیعی موجود در طبیعت را مورد استفاده قرار دهیم.کاشت درخت ، چمن کاری ، گل کاری از مواردی هستند که به راحتی میتوان در آب و هوای مناسب به وجود آورد. اما عناصری در طبیعت وجود دارند که به راحتی در محوطه قابل اجرا نیستند. این عناصر حتی در حالت مصنوعی جلوه ای ویژه را به محوطه میبخشند. ساخت برکه مصنوعی آبشار مصنوعی و یا آبنماهای طبیعی و همچنین استفاده از سنگ های قلوه ای طبیعی میتوانند محوطه باغ ویلا را به شکل فوق العاده ای جلو دهند. در این مقاله به ساخت آبشار مصنوعی خواهیم پرداخت.

ساخت آبشار مصنوعی

آبشار های مصنوعی با الگوبرداری از آبشار های طبیعی شکل میگیرند.برای ساخت آبشار باید موقعیت و تنظیمات نوع ریزش آب را در نظر گرفت.بهتر است که آبشار بر روی یک تپه و یا یک شیب طبیعی در نظر گرفته شود.شیب بیشتر موجب به وجود آمدن جریان آب سریع تر و صدای آبشار بیشتر میشود که در جذابیت و دلنشینی آبشار نقش به سزایی دارد. اگر خاک یا پایه ای که در آن حفاری میشود سخت باشد زمین را با استفاده از ترکیبی از سنگ ها در نظر بگیرید. به کار گیری درست سنگ ها میتواند آبشار را زیبا تر و طبیعی تر جلوه دهد. به طور کلی سنگ های مورد استفاده در آبشار را میتوان از لحاظ اندازه به سه دسته تقسیم کرد.سنگ های بزرگی که آبشار را احاطه میکنند.سنگ های متوسطی که به عنوان سنگ اتصال در نظر گرفته میشوند و در آخر سنگ های کوچک که برای پر کردن خراش و ترک در قسمت انتهایی آبشار مورد استفاده قرار میگیرند.

ساخت آبشار مصنوعی در محوطه باغ ویلا

تاثیر آبشار مصنوعی در محوطه سازی باغ ویلا

ساخت آبشار مصنوعی در محوطه باغ ویلا با ایجاد صدای آرامش بخش آب فضایی آرام و لذت بخش را فراهم میکند که موجب کاهش آلودگی های صوتی ناشی از محیط اطراف میشود. آبشار مصنوعی میتواند به عنوان یک رطوبت ساز طبیعی عمل کند و همچنین فرایند تبخیر آب منجر به تشکیل بخارات آب میشود که این بخارها به فیلتر هوا کمک میکند و در نهایت باعث کاهش آلودگی هوا میشود. وجود آبشار در محوطه باغ ویلا باعث جذب پرندگان و حشرات مفید و گرده آفشان میشود که در فضای طبیعی محوطه تاثیر گذار خواهد بود. در نهایت باید گفت که تمام عناصری که در طبیعت وجود دارند قطعا با حضور مصنوعی نیز موثر خواهند بود.