املاک سیاسی را مستمسکی برای عدم پاسخگویی به مردم کرده اند

 مرتضی طلایی عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به اینکه سیاه نمایی از عمده وظایف اعضای شورای پنجم است گفت: از جمله تلاش های اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پنجمین دوره و از زمان روی کار آمدن بسیار مشهود بوده پا فشاری برسیاه نمایی و سیاه جلوه دادن خدماتی است که اتفاقا هر روز در منظر دید مردم شهر قرار دارد. یکی از مهمترین وظایف اعضای شورای شهر وشهرداری فعلی از روزهای اول به زیر سوال بردن ودر ابهام نگاه داشتن خدماتی است که در مدیریت قبلی شهرداری تهران به مردم شهر ارائه شد در حالی که مردم خود به تلاش های صورت داده شده در شهر توسط مدیریت پیشین و عدم انجام فعالیت قابل توجهی در دور مدیریت جدید واقف هستند.

وی با طرح سوالی در خصوص انتخاب سرپرست شهرداری تهران که از جمله متهمان در لیست املاک سیاسی بوده افزود: هر روز سوژه ای از سوی اعضای شورای شهر مبنی بر زیر سوال بردن فعالیت های شهری گذشته عنوان می شود, سوژه هایی که به قدری نخ نماست که ارزش پاسخ دادن به آن وجود ندارد, از جمله موضوع املاک سیاسی که با آن همه آب وتاب وتلاش برای پیگیری حقوق مردم مطرح شد از سوی قوه قضاییه با کارشناسی های به عمل آمده به شدت رد شد اما دوستان همچنان مصرانه خواستار زیر سوال بردن دستگاه های نظارتی و بی توجهی به آرای صادره هستند, جالب این است آقای مکارم حسینی سرپرست شهر تهران از جمله کسانی است که در لیست تهمت های شورای شهر در موضوع املاک سیاسی قرار داشت حال این سوال مطرح می شود آیا می توان به سوژه هایی که هرروز نمایندگان شورای شهر مطرح می کنند اعتماد کرد در حالی که آنها فردی را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی می کنند که تا همین چند ماه پیش محل تردید ومورد تهمت قرار داشت؟

سردار طلایی با بیان اینکه نباید توجهی به تنش آفرینی های شورای شهر کرد خاطر نشان شد: به نظر می رسد تهمت ها و تکرار سوژه های افترایی شورای شهر پایانی ندارد از این روباید به سادگی از کنار تکرار مکرراتی که نفعی برای هیچ کس ندارد وتنها خوراک سیاسی برای عدم پاسخگویی به مطالبات مردم است گذشت و از سوی دیگر مطالبات مردمی را از شورای شهر ومدیریت شهری پررنگ کرد چرا که این حق مردم است که از مزایای خدمات شهری به خوبی برخوردار شوند.

مرتضی طلایی افزود: به هر حال این موضوع برای بدنه شهرداری, نخبگان جامعه, کارشناسان شهری واز همه مهمتر توده های مردم در شهر تهران مشخص و محرز است که مدیریت شهری در طی بیش از ده سال فعالیت خود محل خیر وانجام فعالیتهایی بوده که تهران را هم تراز بسیاری از کلانشهرهای بین المللی قرار داه است از این رو اصلاح طلبان هر چه قدر بکوشند نمی توانند آنچه که عیان است را زیر سوال ببرند، هر چند تلاش می کنند که از جنبه های مختلف و با طرح تهمت خدمات صورت گرفته را زیر سوال برده وتهمت های مالی وفساد به مدیریت شهری گذشته بزنند اما آنها به هیچ وجه نمی توانند تصویر جهادی خدمات صورت داده شده را از ذهن مردم پاک کنند، بلکه با تکرار این سخنان اتفاقا بیشتر کمک می کنند تا مردم عملکرد گذشته را در برابر عملکرد کنونی شورای شهر وشهرداری قرار دهند ومحک خوبی برای انتخاب خوب وبد داشته باشند.

وی با توجه دادن اعضای شورای شهر به اهمیت حفظ آبروی مومن در نزد خداوند متعال اظهار داشت: متاسفانه بداخلاقی های سیاسی اعضای شورای شهر پایانی ندارد در حالی که آنها برای سیاه نمای وترویج بد اخلاقی سیاسی راهی شورای شهر نشده اند.کمترین انتظار مردم از آنها پایان دادن حاشیه سازیها وسرگرم شدن به رتق وفتق مسائل شهری است؛ انتظاری که متاسفانه ماه ها بی پاسخ مانده و وقعی به آن صورت داده نمی شود. بهتر است یک بار دیگر از کسانی که موضوع املاک سیاسی را مستمسکی برای عدم پاسخگویی به مردم کرده اند پرسیده شود که چگونه به خود اجازه می دهید با آبروی کسانی بازی کنید که جرمشان احراز نشده است؟آیا آبروی مومن نزد خدا حرمت بالایی ندارد؟ آیا بهتر نیست به جای انجام وظیفه خود در قبال شهر وشهروندان دست از تکرار ادعاهای بی اساس, فرافکنی وتهمت پراکنی بردارید؟