خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 27)

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/700 الی 1/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

3 میلیارد

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2 الی 2/200 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/700 الی 2/900 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/700 الی 2/900 میلیارد

3600 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/400 الی 2/600 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

2/400 الی 2/600 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/100 الی 1/200 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

350 الی 400 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

400 الی 450میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/750 الی 1/900

3800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 میلیون الی 1 میلیارد