خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 22)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

850 الی 950 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

ده میلیارد

1175 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

900 الی 1/100

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

1 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

9/50 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد