خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 21)

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

2 میلیارد و 200 میلیون الی 2 میلیارد و 500 میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

420 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

430 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

نه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1الی 1200 میلیارد

2370 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/370الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/300الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500الی2/300

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

850 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

430 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

830 میلیون الی 850 میلیون تومان

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد