باغ ویلا در شهریار (صفحه 14)

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

250 الی 300 میلیون

1107 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد