لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 6)

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد و دویست الی سه میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و یکصد میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

1/500 الی 1/700

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

9 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست