لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 9)

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/800میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1 الی 1/100 میلیارد

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700 میلیون

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سه میلیارد و ششصد میلیون

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

سه میلیارد و هفتصد الی چهار میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد و هشتاد و پنج میلیون

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

ششصد و هشتاد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون