لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 6)

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد و دویست الی سه میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و یکصد میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

1/500 الی 1/700

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

9 میلیارد