لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 3)

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/200 الی 1/300

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/500 میلیارد

2150 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/400

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 850 میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد و دویست الی سه میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و یکصد میلیون