لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 20)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/500 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

850 الی 950 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

4/300 میلیارد

1175 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

900 الی 1/100

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/600 الی 2/800 میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

1 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

9/50 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد