باغ ویلا در شهریار ، ملارد ، محمدشهر و زیبادشت

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

600 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1500 متر باغ ویلا بسیار زیبا جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

باغ ویلا رویایی در دهکده جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

جزئیات بیشتر

سه میلیارد و هفتصد الی چهار میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

ششصد و هشتاد و پنج میلیون

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

جزئیات بیشتر

ششصد و هشتاد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

جزئیات بیشتر

850 الی 950 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

سه الی سه میلیارد و دویست میلیون

18000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

متری یک میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و ششصد الی یک میلیارد و هشتصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

جزئیات بیشتر

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیارد و پانصد

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و پانصد میلیون