باغ ویلا در شهریار ، ملارد ، محمدشهر و زیبادشت

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

جزئیات بیشتر

5/300 الی 5/600 میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

2/850 الی 2/950 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

جزئیات بیشتر

3/300 الی 3/500 میلیارد

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

700 الی 750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

550 الی 600 میلیون

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

3/800 الی 4 میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

2/800 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

4/800میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

4/500 میلیارد

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

600 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

350 الی 380 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

جزئیات بیشتر

1 الی 1/100 میلیارد

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

دو میلیارد

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

جزئیات بیشتر

550 میلیون

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

جزئیات بیشتر

متری 800000000 ت

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

750 میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

600 الی 700 میلیون

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

جزئیات بیشتر

600 الی 650 میلیون