باغ ویلا در شهریار ، ملارد ، محمدشهر و زیبادشت

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

18000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

متری یک میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و ششصد الی یک میلیارد و هشتصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

جزئیات بیشتر

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیارد و پانصد

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

هشت الی هشت و نیم میلیارد

3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

دو میلیارد و هفت صد الی دو میلیاردو نهصد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 متر باغ ویلا دهکده ویلایی کردزار 100 متر بنا لوکس و نو ساز جزئیات بیشتر

ششصد الی هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر کرج 100 متر بنا محوطه ساری زیبا جزئیات بیشتر

هشتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 متر باغ ویلا حومه لم اباد ملارد 100 متر بنای نو ساز و دو خواب جزئیات بیشتر

700 میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2100 متر باغ ویلا در قلب شهریار این باغ ویلا دارای 600 متر بنا بصورت دوبلکس جزئیات بیشتر

سه میلیارد و دویست میلیون

2800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

2800 متر باغ و.یلا لوکس در صفادشت این باغ ویلا دارای 490 متر ویلا بصورت دو واحد مجزا جزئیات بیشتر

دو میلیارد و چهارصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

2400 متر باغ ویلا در منطقه بهشت شهریار (فردوسیه) 210 متر بنای دوبلکس و نوساز جزئیات بیشتر

یک میلیارد و دویست و پنجاه