لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 18)

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

500 الی 550 میلیون

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350000000

1630 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

700 الی 900 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

1 الی 1/100

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون تومان

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450 میلیون تومان

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

630 میلیون

1270 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350 میلیون الی 450 میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/800 الی 2 میلیارد

600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 800

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350000000

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد