لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 16)

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

700 الی 800 میلیون

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون الی دو میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3500000000

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

800 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/300 الی 1/400

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

تماس بگیرید

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 میلیون