لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 16)

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

630 میلیون

1270 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350 میلیون الی 450 میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/800 الی 2 میلیارد

600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 800

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350000000

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد الی 3/200

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/600 الی 1/700

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350 الی 370

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغدشت

650 الی 700

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

2/700 الی 2/800

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3 میلیارد الی 3/200

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 900 میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

450میلون الی 500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/600 الی 1/650

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

520 میلیون الی 580 میلیون