لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 16)

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

500 میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیاردو پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500