لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 15)

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1400 الی 1500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4 الی 4 نیم میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800 الی 850 میلیون

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

تماس بگیرید

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

2 میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

500 الی 550 میلیون

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350000000

1630 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

700 الی 900 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

1 الی 1/100

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون تومان

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450 میلیون تومان

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان