لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 15)

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک الی یک میلیارد و صد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و چهار صد میلیون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

یک الی یک میلیاردو دویست

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهارده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سیزده میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک و نیم میلیارد

18000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

20میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/5میلیارد

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیرد و دویست میلیون

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست