لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 14)

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

500 میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیاردو پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1 میلیاردو 600 الی 1 میلیاردو900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیاردو دویست

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2میلیارد200 الی 2میلیارد و 400 میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست

850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

3میلیاردوهشتصد میلیون

3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1میلیارد صد