لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 10)

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

یک الی یک میلیاردو دویست

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

نه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

780 الی 850 میلیون

18000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

20میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/800 الی 2 میلیارد

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 700 میلیون

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

2/200 الی 2/500

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/500

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

١/٨٠٠ الي ١/٩٠٠ میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار الي چهار ميلياردو سيصد ميليون

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/100 الی 2/300

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون