باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد (صفحه 5)

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

900 میلیون الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

800 الی 900 میلیون