باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد (صفحه 3)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800 الی 850 میلیون

1630 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

700 الی 900 میلیون تومان

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 800

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

850 میلیون تومان

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 350 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

850 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

830 میلیون الی 850 میلیون تومان

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

800 الی 1 میلیارد