باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد (صفحه 2)

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 980 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1 الی 1/100 میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک الی یک میلیارد و صد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

یک الی یک میلیاردو دویست