باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد (صفحه 2)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک الی یک میلیارد و صد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

یک الی یک میلیاردو دویست

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

780 الی 850 میلیون

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیاردو دویست

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800 الی 850 میلیون

1630 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

700 الی 900 میلیون تومان

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 800

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

850 میلیون تومان