باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد مقطوع

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 میلیون

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون مقطوع

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یکملیارد و دویست

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی یک میلیارد

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

950 میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

900 میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 980 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1 الی 1/100 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون