باغ ویلا 7000 تا 10000 متری

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

15 میلیارد

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3/500 میلیارد

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

2/500 الی 2/700 میلیارد

10000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 الی 4.200 میلیارد