باغ ویلا 500 تا 750 میلیون (صفحه 3)

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

720 الی 800 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

650 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

600 الی 650 میلیون

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه باغستان کوشک

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

650 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

650 الی 700 میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

787 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

550 الی 600 میلیون