باغ ویلا 500 تا 750 میلیون (صفحه 2)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

600 الی 700 میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 700 میلیون

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

500 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

500 الی 550 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

630 میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغدشت

650 الی 700

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 900 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

٥٥٠ الي ٦٠٠ میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

700 الی 800 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون